Prawo dostępu do obrońcy w świetle prawa europejskiego 

Prawo dostępu do obrońcy w świetle prawa europejskiego
Kategoria publikacji:
Przewodnik
Data publikacji:
2018
Autor / autorzy:
dr Barbara Grabowska-Moroz, Krassimir Kanev

Prawo dostępu do obrońcy w świetle prawa europejskiego – podręcznik dla osób wykonujących zawody związane z wymiarem sprawiedliwości

Podręcznik składa się z dwóch części. Pierwsza obejmuje analizę międzynarodowych norm i standardów dotyczących prawa do obrony w postępowaniu karnym. Z kolei druga część koncentruje się na dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prawa dostępu do adwokata w postępowaniu karnym i w postępowaniu dotyczącym europejskiego nakazu aresztowania, w sprawie prawa do poinformowania osoby trzeciej o pozbawieniu wolności i prawa do porozumiewania się z osobami trzecimi i organami konsularnymi w czasie pozbawienia wolności.

Podręcznik zawiera analizę zgodności obowiązującego w Polsce prawa w zakresie objętym dyrektywą i przedstawia najważniejsze rekomendacje służące transpozycji dyrektywy w polskim prawie.