Prawo do wiedzy. Standardy prawa UE i prawa międzynarodowego w sprawach dotyczących azylu i powrotów 

Prawo do wiedzy. Standardy prawa UE i prawa międzynarodowego w sprawach dotyczących azylu i powrotów
Kategoria publikacji:
Raport
Data publikacji:
2021
Autor / autorzy:
Zita Barcza-Szabó

Prawo do wiedzy. Standardy prawa UE i prawa międzynarodowego w sprawach dotyczących azylu i powrotów, opartych o względy bezpieczeństwa i w których wykorzystano informacje niejawne

Niniejsze opracowanie zawiera opis standardu prawnego dotyczącego spraw obywateli państw trzecich, wobec których wydana została decyzja o odmowie lub pozbawieniu ochrony międzynarodowej, zobowiązaniu do powrotu, pozbawieniu wolności, a także odmowie bądź cofnięciu zezwolenia na pobyt.

Ponadto przygotowany został raport dotyczący prawa i praktyki w Polsce, na Węgrzech i w Cyprze w zakresie przepisów dotyczących spraw cudzoziemców uznanych za zagrożenie dla bezpieczeństwa. Z raportem, dostępnym wyłącznie w wersji anglojęzycznej, można zapoznać się tutaj.