Prawo do obrony vs. postępowanie dowodowe 

Prawo do obrony vs. postępowanie dowodowe
Kategoria publikacji:
Raport
Data publikacji:
2021
Autor / autorzy:
Marcin Wolny, Małgorzata Szuleka

Prawo do obrony vs. postępowanie dowodowe. Dopuszczalność dowodów w świetle prawa UE i krajowych standardów

Badanie, którego podsumowaniem jest niniejszy raport, wykazało, że sytuacje, gdy w toku postępowania dochodzi do zbadania przez sąd kwestii niedopuszczalności dowodów, są niezwykle rzadkie. Według ankietowanych prawników, prokuratorów i sędziów, wątpliwości co do dopuszczalności dowodów dotyczą m.in.: przesłuchania w charakterze świadka samego podejrzanego, przeszukania lokalu podejrzanego, mimo że zarzucane przestępstwo nie dotyczyło posiadania zabronionych substancji, pobierania próbek pisma od podejrzanych bez informowania ich o braku takiego obowiązku i przeprowadzenia nieformalnych przesłuchań.

Jednocześnie HFPC publikuje krótki aneks podsumowujący krajowe i regionalne standardy dotyczące dopuszczalności dowodów.