Prawa osób pozbawionych wolności – podstawowe problemy prawne i praktyczne 

Prawa osób pozbawionych wolności – podstawowe problemy prawne i praktyczne
Kategoria publikacji:
Raport
Data publikacji:
2018
Autor / autorzy:
Katarzyna Wiśniewska, Julia Gerlich, Adam Klepczyński, Piotr Kubaszewski, Adam Klepczyński, Marcin Wolny, Jarosław Jagura, Marcin Wolny, Marcin Szwed, Jacek Białas, Daniel Witko

Prawa osób pozbawionych wolności – podstawowe problemy prawne i praktyczne

Publikacja to ciąg dalszy monitoringu sytuacji w instytucjach o charakterze izolacyjnym prowadzonego przez HFPC. Jej celem nie jest jednak przedstawienie kompleksowego opracowania na temat sytuacji osób pozbawionych wolności, a jedynie zasygnalizowanie zagadnień i obszarów, w których HFPC już wcześniej podejmowała działania.

Niniejszy raport stanowi kontynuację raportu, który został opublikowany w maju 2017 roku i jest dostępny tutaj