Prawa dzieci pozbawionych wolności i ich reintegracja z perspektywy zasady partycypacji 

Prawa dzieci pozbawionych wolności i ich reintegracja z perspektywy zasady partycypacji
Kategoria publikacji:
Przewodnik
Data publikacji:
2018
Autor / autorzy:

Julien Attuil-Kayser, Laurent Beauthier, Sarah Grandfils, Marcin Wolny, Lorraine Atkinson, Laura Janes

Prawa dzieci pozbawionych wolności i ich reintegracja z perspektywy zasady partycypacji – poradnik

W niniejszej publikacji podsumowujemy doświadczenia organizacji biorących udział w projekcie „Children’s Right Behind Bars 2.0”. Odbiorca podręcznika otrzyma przystępne informacje na temat tego, jak edukować pracowników i wychowanków placówek resocjalizacyjnych na temat praw człowieka, jak rozmawiać z nimi o problemie reintegracji i jakich metod użyć, aby poprawić los dzieci pozbawionych wolności.