Prawa człowieka w sprawach precedensowych w 2018 roku 

Prawa człowieka w sprawach precedensowych w 2018 roku
Kategoria publikacji:
Raport
Data publikacji:
2018
Autor / autorzy:
opracowanie zbiorowe

Prawa człowieka w sprawach precedensowych w 2018 roku

Raport zawiera podsumowanie działań Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka podejmowanych w ramach litygacji strategicznej. W niniejszym opracowaniu zawarliśmy zestawienie precedensowych rozstrzygnięć organów krajowych i międzynarodowych, które zapadły w 2018 r. Osobny rozdział poświęcono postępowaniom, które mogą zostać zakończone w 2019 r. i wykreować nowe podejście do problemów z zakresu praw człowieka.