Prawa człowieka – współczesne wyzwania międzynarodowe 

Prawa człowieka – współczesne wyzwania międzynarodowe
Kategoria publikacji:
Raport
Data publikacji:
2015
Autor / autorzy:
Danuta Przywara, Adam Bodnar, Ireneusz Kamiński, Dominika Bychawska-Siniarska, Lenur Kerymov, Karolina Rusiłowicz, Barbara Grabowska-Moroz, Dorota Głowacka, Irmina Pacho, Dorota Pudzianowska, Piotr Kładoczny, Marek Antoni Nowicki

Prawa człowieka – współczesne wyzwania międzynarodowe

Publikacja zawiera wybór najważniejszych dylematów i problemów dotyczących praw człowieka we współczesnym świecie w kontekście stosunków międzynarodowych i procesów zachodzących na skalę regionalną i globalną. W serii wykładów pokazano, jak procesy międzynarodowe, konflikty zbrojne, wzrost autorytaryzmu w ościennych państwach, masowe migracje ludności, rozwój nowoczesnych technologii i walka z terroryzmem wpływa na skuteczność i tworzenie nowych gwarancji praw człowieka w prawie międzynarodowym.