Od kadr się zaczyna. Zmiana prezesów i wiceprezesów sądów powszechnych 

Od kadr się zaczyna. Zmiana prezesów i wiceprezesów sądów powszechnych
Kategoria publikacji:
Raport
Data publikacji:
2018
Autor / autorzy:
Małgorzata Szuleka, dr Barbara Grabowska-Moroz

Od kadr się zaczyna. Zmiana prezesów i wiceprezesów sądów powszechnych

Na podstawie jednozdaniowej decyzji z datą wsteczną, przesłaną faksem i bez kompleksowej oceny sytuacji panującej w sądzie – tak Minister Sprawiedliwości odwoływał prezesów i wiceprezesów sądów w okresie od sierpnia 2017 r. do lutego 2018 r. Niniejszy raport zawiera analizę tego procesu, opartą na danych, informacjach publicznych i wywiadach przeprowadzonych z osobami pracującymi w sądach różnego szczebla.