Nowelizacja postępowania przed sądami administracyjnymi 

Nowelizacja postępowania przed sądami administracyjnymi
Kategoria publikacji:
Raport
Data publikacji:
2016
Autor / autorzy:
Marcin Szwed

Plusy i minusy nowelizacji postępowania przed sądami administracyjnymi

15 sierpnia 2015 r. weszła w życie jedna z najważniejszych w ostatnich latach nowelizacji ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Najbardziej znaczącą nowością jest przyznanie sądom administracyjnym większych możliwości w zakresie merytorycznego rozstrzygania spraw. Przyjęto także szereg innych rozwiązań nakierowanych na usprawnienie i przyspieszenie postępowań sądowo-administracyjnych. 

Zadaniem niniejszego opracowania jest przedstawienie tych zmian wprowadzonych przez nowelizację, które w ocenie HFPC mają największe znaczenie z punktu widzenia ochrony praw człowieka w Polsce.