Nowe technologie – nowa sprawiedliwość – nowe pytania. Wdrażanie nowych technologii w wymiarze sprawiedliwości 

Nowe technologie – nowa sprawiedliwość – nowe pytania. Wdrażanie nowych technologii w wymiarze sprawiedliwości
Kategoria publikacji:
Raport
Data publikacji:
2021
Autor / autorzy:
Monika Diehl, Jarosław Jagura, Krzysztof Jarzmus, dr hab. Ireneusz C. Kamiński, dr Piotr Kładoczny, dr Marcin Szwed, dr Katarzyna Wiśniewska, Agata Zwolankiewicz

(Nie)wykorzystanie nowych technologii przez polski wymiar sprawiedliwości

Wśród prawników, naukowców oraz polityków nieustannie prowadzona jest dyskusja na temat potrzeby reformowania systemów wymiaru sprawiedliwości, zarówno tych krajowych, jak i funkcjonujących w ramach struktur europejskich lub międzynarodowych. Problemy takie jak długotrwałość postępowań sądowych, formalizm czy biurokratyzacja są wspólne dla wielu porządków prawnych. To sprawia, że coraz większa uwaga świata prawniczego poświęcona jest potencjałowi rozwiązań opartych na nowych technologiach.

Jak wynika z niniejszego raportu, polski wymiar sprawiedliwości nie wykorzystuje w odpowiednim zakresie nowych rozwiązań technologicznych.