Niewypowiedziany ból. Przemoc ze względu na płeć w strefie konfliktu na wschodzie Ukrainy 

Niewypowiedziany ból. Przemoc ze względu na płeć w strefie konfliktu na wschodzie Ukrainy
Kategoria publikacji:
Raport
Data publikacji:
2017
Autor / autorzy:
Volodymyr Shcherbachenko, Ganna Ianova, Olexandr Pavlichenko

Przemoc ze względu na płeć w strefie konfliktu na wschodzie Ukrainy

Przemoc ze względu na płeć jest naruszeniem praw człowieka i oczywistą formą dyskryminacji. Obejmuje wszelkie akty, które skutkują lub mogą skutkować fizyczną, seksualną, psychologiczną lub ekonomiczną krzywdą mężczyzn lub kobiet. Obejmuje również groźby podjęcia takich działań, zarówno w życiu publicznym, jak i prywatnym. 

Skala przemocy ze względu na płeć rośnie w czasie konfliktu zbrojnego – głównie ze względu na załamanie prawa i porządku oraz polaryzację ról płciowych. Wiele jej przypadków odnotowano podczas intensywnych walk we wschodniej Ukrainie.

Raport jest dostępny w języku angielskim i francuskim.