Monitoring praw człowieka 

Monitoring praw człowieka
Kategoria publikacji:
Przewodnik
Data publikacji:
2000
Autor / autorzy:
Marek Nowicki, Zuzana Fialova

Monitoring praw człowieka – podręcznik dla organizacji pozarządowych

Podręcznik jest poświęcony monitoringowi praw człowieka, rozumianych jako prawa obywatelskie i polityczne. Techniki monitoringu można jednak stosować również w badaniach praw socjalnych, ochrony środowiska itp. Monitoring traktowany jest jako element działań podejmowanych w interesie publicznym.

Podręcznik przeznaczony jest przede wszystkim dla organizacji pozarządowych typu watchdog, ale może przydać się również organom państwa zajmującym się kontrolą przestrzegania praw obywateli.