Migracja to nie zbrodnia. Raport z monitoringu strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców 

Migracja to nie zbrodnia. Raport z monitoringu strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców
Kategoria publikacji:
Raport
Data publikacji:
2020
Autor / autorzy:

Jacek Białas, Dawid Cegiełka, Aleksandra Chrzanowska, Marta Górczyńska, Witold Klaus, Karolina Rusiłowicz, Katarzyna Słubik, Maja Łysienia

Warunki panujące w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców

Panujący obecnie w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców reżim, wzorowany na wojskowym czy więziennym, w połączeniu z architekturą zewnętrzną i urządzeniem, należy uznać za opresyjny.

Niniejszy raport jest podsumowaniem monitoringu, do którego Helsińska Fundacja Praw Człowieka oraz Stowarzyszenie Interwencji Prawnej zostały zaproszone przez MSW po protestach cudzoziemców umieszczonych w ośrodkach strzeżonych na terenie Polski.