Litygacja strategiczna w obszarze praw człowieka. Postępowanie przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej 

Litygacja strategiczna w obszarze praw człowieka. Postępowanie przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Kategoria publikacji:
Raport
Data publikacji:
2019
Autor / autorzy:
opracowanie zbiorowe

Litygacja strategiczna w obszarze praw człowieka. Postępowanie przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej – poradnik

Poradnik jasno przedstawia kolejne etapy litygacji strategicznej – od identyfikacji zagadnienia prawnego, którego ma ona dotyczyć, przez wybór odpowiedniej sprawy i przekonanie sądu krajowego do zadania na jej kanwie pytania prejudycjalnego, aż do wykonania standardu określonego w wyroku TSUE. W poradniku zawarto także wskazówki na temat tego, jak prowadzić litygację strategiczną przed polskimi sądami w celu implementacji określonego standardu ochrony praw człowieka, wynikającego z orzecznictwa TSUE. Przywołano także przykłady spraw prowadzonych przez HFPC.

Poradnik adresowany jest przede wszystkim do organizacji pozarządowych działających w obszarze ochrony praw człowieka.