Kwartalnik o prawach człowieka nr 19-20 (VII-XII 2016) 

Kwartalnik o prawach człowieka nr 19-20 (VII-XII 2016)
Kategoria publikacji:
Kwartalnik o prawach człowieka
Data publikacji:
Lipiec – Grudzień 2016 r
Autor / autorzy:
Opracowanie zbiorowe

Tematy numeru

Sprawozdanie Polski przed Komitetem Praw Człowieka ONZ - Małgorzata Szuleka

Zgromadzenia w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka – zarys najważniejszych zagadnień - Marek Antoni Nowicki

Kryzys konstytucyjny w Polsce (cz. 3) - Barbara Grabowska-Moroz

Czy sędzia ma prawo do własnej niezależności? - Ireneusz C. Kamiński

Sprawy precedensowe

Prawo do pożegnania z osobą umierającą - Michał Kopczyński

Prawo osób z niepełnosprawnością psychiczną lub intelektualną do zawarcia małżeństwa – uwagi na tle wyroku TK w sprawie o sygn. akt K 13/15 - Marcin Szwed

(Niepełnosprawność ˅ dyskalkulia) + matematyka + matura = x - Jarosław Jagura

Jak chronić sygnalistów? Wnioski płynące z zaleceń organów Rady Europy i ONZ - Konrad Siemaszko

Dostęp do nowoczesnej edukacji dla osób osadzonych w zakładach karnych - Oliwia Sentysz

Problem cyberprzemocy i nękania kobiet w internecie - Zuzanna Warso

Internetowe archiwa mediów – źródło wiedzy o przeszłości czy zagrożenie dla prywatności? Podsumowanie wyników projektu badawczego - Dorota Głowacka

Prawo uchodźcze

Polityka zamkniętych drzwi wobec cudzoziemców ubiegających się o ochronę międzynarodową na wschodniej granicy Polski - Marta Górczyńska, Marta Szczepanik

Działalność

Co dalej po przekazaniu? Praktyka stosowania europejskiego nakazu aresztowania Joanna Smętek, Marcin Wolny

Cudzoziemcy, jesteśmy z wami! O kampanii #onidlanas Marta Borucka

Forum Prawników Pro Bono Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Joanna Smętek, Katarzyna Wiśniewska