Kwartalnik o prawach człowieka nr 12 (X-XII 2014) 

Kwartalnik o prawach człowieka nr 12 (X-XII 2014)
Kategoria publikacji:
Kwartalnik o prawach człowieka
Data publikacji:
Październik-Grudzień 2014
Autor / autorzy:
Opracowanie zbiorowe

Tematy numeru

Media w okresie wyborczym a orzecznictwo sądów polskich i międzynarodowych - Dorota Głowacka, Adam Ploszka

Polska a mechanizmy międzynarodowej kontroli przestrzegania praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych, praw dziecka oraz praw osób z niepełnosprawnościami - dr Adam Bodnar, Adam Ploszka

O społecznej szkodliwości Kodeksu wykroczeń - dr Piotr Kładoczny

Wspomnienia o Stefanie Starczewskim

O Stefanie Starczewskim zamiast wspomnienia - adw. Marek Antoni Nowicki,

Stefan - Danuta Przywara

Sprawy precedensowe

Praktyka finansowych organów postępowania przygotowawczego w zakresie postępowań in personam - Anna Grochowska

Azerbejdżan – państwo represji - Dominika Bychawska-Siniarska

Prawo uchodźcze i migracyjne

Sprawy detencji cudzoziemców w Polsce przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka - Jacek Białas

Cudzoziemcy w procedurze powrotowej - Marta Górczyńska

Relacje i sprawozdania

Sprawozdanie z konferencji pt. Inny a wymiar sprawiedliwości - dr Dorota Pudzianowska, Jarosław Jagura

Zakończenie projektu „Europejskie Obserwatorium Więzień” - Marcin Wolny

Działalność HFPC

Etyka badań naukowych i innowacji – nowy projekt z udziałem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka - Zuzanna Warso

Z kart historii Komitetu Helsińskiego

1987, 1989 – dwie rozmowy o Komitecie Helsińskim - adw. Marek Antoni Nowicki