Kierunek Strasburg. Nowy przystanek w walce o praworządność? 

Kierunek Strasburg. Nowy przystanek w walce o praworządność?
Kategoria publikacji:
Raport
Data publikacji:
2020
Autor / autorzy:
Marcin Szwed, Katarzyna Wiśniewska

Polskie sprawy przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka

Autorzy niniejszego raportu wskazują najważniejsze standardy ETPC dotyczące ochrony praworządności, ze szczególnym uwzględnieniem niezależności sądownictwa. W ich świetle omawiają polskie sprawy zawisłe przed Trybunałem. Analizie poddany został również potencjalny wpływ rozstrzygnięć ETPC w tych sprawach na sytuację w Polsce.