Jakiej reformy wymiaru sprawiedliwości potrzebujemy? 

Jakiej reformy wymiaru sprawiedliwości potrzebujemy?
Kategoria publikacji:
Raport
Data publikacji:
2017
Autor / autorzy:
dr Barbara Grabowska-Moroz

Potrzebujemy reformy wymiaru sprawiedliwości. Niekoniecznie takiej, jaką forsuje władza – więc jakiej?

Reforma wymiaru sprawiedliwości nie może być postrzegana jako cel sam w sobie – musi być narzędziem służącym zapewnieniu skutecznej ochrony sądowej praw i wolności obywateli. Projektowane zmiany muszą mieścić się w konstytucyjnych ramach wyznaczanych m.in. przez zasady trójpodziału władzy i nieusuwalności sędziów oraz prawo do sądu. Jak jest w rzeczywistości? Niniejszy raport uwzględnia odpowiedź na to pytanie, a także propozycje zmian.