Informacje na temat ostatnich wyzwań, przed którymi stoją obrońcy praw człowieka i społeczeństwo obywatelskie w Polsce 

Informacje na temat ostatnich wyzwań, przed którymi stoją obrońcy praw człowieka i społeczeństwo obywatelskie w Polsce
Kategoria publikacji:
Raport
Data publikacji:
2016
Autor / autorzy:

Zuzanna Warso, Piotr Godzisz, współpraca: Dominika Bychawska-Siniarska

Kryzys konstytucyjny a wyzwania stojące przed obrońcami praw człowieka i społeczeństwem obywatelskim

Od końca ubiegłego roku obserwujemy i jesteśmy ofiarami szeregu niepokojących trendów, niekorzystnych dla pracy obrońców praw człowieka i organizacji pozarządowych w Polsce. Większość rządząca skoncentrowała swoje wysiłki na zablokowaniu pracy Trybunału Konstytucyjnego, nie powołując sędziów wybranych przez poprzedni parlament oraz przyjmując ustawy mające na celu sparaliżowanie tej instytucji. Kryzys konstytucyjny stanowi poważne zagrożenie dla ochrony praworządności i zasady trójpodziału władzy.

Raport jest dostępny wyłącznie w języku angielskim.