Implementacja wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Polsce 

Implementacja wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Polsce
Kategoria publikacji:
Raport
Data publikacji:
2017
Autor / autorzy:
opracowanie zbiorowe

Implementacja wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Polsce

Zgodnie z danymi Ministerstwa Spraw Zagranicznych, pod koniec 2015 r. przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka toczyło się ponad 300 spraw przeciwko Polsce, spośród których większość dotyczyła problemów systemowych, strukturalnych. Istotną kwestią jest niewykonywanie wyroków zapadających w sprawach z art. 3 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (zakaz nieludzkiego traktowania i karania), w szczególności związanych z odbywaniem kary pozbawienia wolności i przeludnieniem w więzieniach. 

Niniejszy raport odnosi się również do spraw związanych z art. 5 (długość aresztu tymczasowego, brak ochrony osób niepełnosprawnych i przetrzymywanie nieletnich), art. 6 (długość postępowania, realizowanie kontaktów z dziećmi) oraz art. 10 (zniesławienie w postępowaniu karnym).

Raport jest dostępny wyłącznie w języku angielskim.