Dwuwładza w sądzie? Status, zadania i kompetencje dyrektorów sądów po reformie 

Dwuwładza w sądzie? Status, zadania i kompetencje dyrektorów sądów po reformie
Kategoria publikacji:
Raport
Data publikacji:
2012
Autor / autorzy:
dr Dawid Sześciłło

Nowe przepisy dotyczące dyrektorów sądów rejonowych

W styczniu 2013 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące funkcjonowania dyrektorów sądów rejonowych. Zdaniem autora raportu rozszerzenie ich kompetencji odciąży prezesów sądów i ułatwi im skupienie się na zarządzaniu działalnością orzeczniczą. Co więcej, wzmocnienie pozycji dyrektorów stworzy warunki do bardziej efektywnego zarządzania personelem administracyjnym w sądach.