Dostęp do sądu w dobie pandemii - część pierwsza 

Dostęp do sądu w dobie pandemii - część pierwsza
Kategoria publikacji:
Raport
Data publikacji:
2020
Autor / autorzy:
opracowanie zbiorowe

Dostęp do sądu w dobie pandemii - część pierwsza

Polski wymiar sprawiedliwości nie wykorzystuje na szeroką skalę systemu komunikacji elektronicznej. Brak odgórnych rozwiązań na temat dostępu do sądu
wprowadza w niepewność strony postępowania. Nie ma jednolitych zasad wnoszenia pism czy też funkcjonowania biur podawczych. Nie ujednolicono
też sposobu informowania o wprowadzonych zmianach na stronach internetowych sądów.