Dostęp do sądu w dobie pandemii. Analiza – część druga 

Dostęp do sądu w dobie pandemii. Analiza – część druga
Kategoria publikacji:
Raport
Data publikacji:
2020
Autor / autorzy:
Krzysztof Jarzmus

Dostęp do sądu w dobie pandemii. Analiza – część druga

W pierwszej części analizy Helsińska Fundacja Praw Człowieka wskazała na brak
jednolitości rozwiązań przyjętych w Sądzie Najwyższym, sądach apelacyjnych
i okręgowych. Mogło to sugerować, że podobnie będzie w przypadku sądów
rejonowych. Nasze późniejsze badania potwierdziły tę hipotezę. Polskie sądy rejonowe przyjmują niejednolite rozwiązania dotyczące zarówno informowania o zmianach w funkcjonowaniu sądów związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, jak i samych zasad dotyczących przyjmowania korespondencji.