Czeczenia i Kaukaz Północny – sytuacja praw człowieka 

Czeczenia i Kaukaz Północny – sytuacja praw człowieka
Kategoria publikacji:
Raport
Data publikacji:
2016
Autor / autorzy:
Marta Szczepanik

Prawa człowieka w republikach kaukaskich – postęp jest, ale niewielki

Od połowy lat dwutysięcznych nastąpiła zmiana polityki azylowej w wielu krajach Europy Zachodniej, polegająca na bardziej restrykcyjnym podejściu do udzielania ochrony międzynarodowej osobom pochodzącym z Kaukazu Północnego. Miało to związek z niewielkim postępem, m.in. w zakresie bezpieczeństwa i walki z terroryzmem, jaki nastąpił w tym okresie w republikach kaukaskich. Nie spowodowało to jednak znaczącego progresu w dziedzinie praw człowieka.

Raport dotyczy przestrzegania praw człowieka w Czeczenii i Kaukazie Północnym w 2016 r. Obejmuje informacje dotyczące m.in. przemocy i nadużyć w konfliktach wewnętrznych, stosowania tortur, porwań i wymuszonych zaginięć oraz sytuacji kobiet.