Czas próby. Polscy sędziowie wobec zmian w wymiarze sprawiedliwości 

Czas próby. Polscy sędziowie wobec zmian w wymiarze sprawiedliwości
Kategoria publikacji:
Raport
Data publikacji:
2019
Autor / autorzy:
Małgorzata Szuleka, Marcin Wolny, Maciej Kalisz

Coraz większa presja na sędziów, coraz mniej niezależności

Po trwających prawie cztery lata ciągłych zmianach w wymiarze sprawiedliwości, gwarancje niezależności sędziowskiej i prawidłowe funkcjonowanie sądów zostały poważnie zachwiane. W wyniku prawie dwudziestu nowelizacji kluczowych dla wymiaru sprawiedliwości aktów prawnych rozszerzono możliwości politycznego wpływania na pracę sądów.