Biegli sądowi w Polsce 

Biegli sądowi w Polsce
Kategoria publikacji:
Raport
Data publikacji:
2014
Autor / autorzy:
Barbara Grabowska-Moroz, Artur Pietryka, Marcin Wolny

Biegli sądowi w Polsce – stan prawny, odwoływanie i powoływanie

Zamierzeniem autorów niniejszego raportu jest analiza wieloaspektowego zagadnienia, jakim jest funkcjonowanie biegłych sądowych w systemie polskiego prawa. Szczególną uwagę w tym zakresie poświęcono powoływaniu i weryfikacji kompetencji kandydatów na biegłych, a także instrumentom kontroli nad ich pracą. Problematyka ta jest niezwykle ważna z punktu widzenia interesów społeczeństwa, a w szczególności z perspektywy prawa do rzetelnego procesu i rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie.