Trudna droga do sprawiedliwości. Rola ukraińskiego społeczeństwa obywatelskiego w dokumentowaniu konfliktu we wschodniej Ukrainie 

 Trudna droga do sprawiedliwości. Rola ukraińskiego społeczeństwa obywatelskiego w dokumentowaniu konfliktu we wschodniej Ukrainie
Kategoria publikacji:
Raport
Data publikacji:
2021
Autor / autorzy:
dr Marta Szczepanik, dr Quincy Cloet

Od dokumentacji do sprawiedliwości. Ukraińskie społeczeństwo obywatelskie wobec konfliktu na wschodzie kraju

Niniejszy raport bada związek między dokumentacją a sprawiedliwością, przyglądając się, w jaki sposób ta pierwsza jest tworzona, a następnie wykorzystywana – bezpośrednio lub pośrednio – w celu osiągnięcia sprawiedliwości (rozumianej jako przywrócenie praw ofiarom i ściganie sprawców przestępstw). Celem publikacji jest zidentyfikowanie ograniczeń strukturalnych i funkcjonalnych związanych z tym procesem oraz przedstawienie zaleceń dla zainteresowanych stron.

Raport jest dostępny wyłącznie w języku angielskim.