,,Być albo nie być”. Pracowniczki i pracownicy polskich instytucji artystycznych wobec zagrożenia mobbingiem, molestowaniem i molestowaniem seksualnym 

,,Być albo nie być”. Pracowniczki i pracownicy polskich instytucji artystycznych wobec zagrożenia mobbingiem, molestowaniem i molestowaniem seksualnym
Kategoria publikacji:
Raport
Data publikacji:
2020
Autor / autorzy:
Julia Gerlich, Krzysztof Jarzmus

Pracowniczki i pracownicy polskich instytucji artystycznych wobec zagrożenia mobbingiem, molestowaniem i molestowaniem seksualnym

Spośród 124 publicznych instytucji artystycznych, których dane przeanalizowaliśmy, tylko w co piątej prowadzony jest rejestr przypadków mobbingu i molestowania. Tymczasem do tego typu naruszeń doszło w 39 z nich. Zaledwie 10 wprowadziło organ, którego celem jest przeciwdziałanie tym formom przemocy. Wprowadzane w instytucjach rozwiązania nie są jednolite i często całkowicie się od siebie różnią.