Wizyta studyjna urzędników i przedstawicieli organizacji pozarządowych z Uzbekistanu 

06.01.2020
Równe traktowanie
Wizyta studyjna urzędników i przedstawicieli organizacji pozarządowych z Uzbekistanu
W dniach 7-10 stycznia Helsińska Fundacja Praw Człowieka gościła delegację urzędników państwowych oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych z Uzbekistanu. Celem wizyty było poznanie polskiego doświadczenia oraz dobrych praktyk w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz polityki równości płci.

W ramach wizyty z naszymi gośćmi odwiedziliśmy Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Stowarzyszenie na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Fundację „Dajemy Dzieciom Siłę”, Pełnomocniczkę Prezydenta m. st. Warszawy ds. Kobiet, Ośrodek wsparcia dla Kobiet z Małoletnimi Dziećmi oraz Kobiet w Ciąży „Etezja”. Zwieńczeniem wizyty było spotkanie z posłanką na Sejm RP Wandą Nowicką, przewodniczącą Parlamentarnego Zespołu Praw Kobiet.

Wszyscy uczestnicy wizyty są członkami komisji ekspertów odpowiedzialnej za kreowanie polityki republiki Uzbekistanu w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej oraz równości kobiet i mężczyzn. W ramach wcześniejszych wyjazdów odwiedzili już Turcję i Rumunię. Według relacji naszych gości, dzięki tej wizycie uzmysłowili sobie jak powinien wyglądać cały system przeciwdziałania przemocy w rodzinie i pomocy ofiarom, a także współpraca między poszczególnymi resortami instytucjami w tym zakresie.

Malika Inakova, ekspertka z zakresu równego traktowania i inkluzji społecznej wskazała ponadto, że dzięki wizycie członkowie delegacji mieli możliwość spotkania się i wymiany doświadczeń z polskimi ekspertami, zajmującymi się tą problematyką zarówno z poziomu urzędów centralnych, jak i na co dzień pracujących z ofiarami i sprawcami przemocy domowej. Na bazie zdobytej wiedzy uczestnicy wizyty przystąpili do przygotowywania strategii konkretnych rozwiązań możliwych do wdrożenia w Uzbekistanie.