Trybunał przed Trybunał 

Trybunał przed Trybunał

Komisja Europejska przeszła do kolejnego etapu postępowania przeciw naruszeniowego dotyczącego polskiego Trybunału Konstytucyjnego. Sprawą wpływu orzecznictwa Trybunału na skuteczność prawa Unii Europejskie oraz sposobu powołania części osób zasiadających w jego składzie w najbliższej przyszłości zajmie się Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Decyzja Komisji ma związek ze wszczętym w grudniu 2022 r. postępowaniem przeciw naruszeniu przez Polskę jej zobowiązań jako państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Zarzuty Komisji dotyczą m.in. orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego wydanych w sprawach P 7/20 oraz K 3/21, w których TK zakwestionował konstytucyjność wybranych postanowień Traktatu o Unii Europejskiej. Wspomniane orzeczenia dotyczyły m.in. kwestii nakładania przez TSUE środków tymczasowych na Polskę oraz zagadnienia pierwszeństwa stosowania prawa Unii Europejskiej. „Wspomniane orzeczenia TK de facto sprowadzały się do zakwestionowania zobowiązującej mocy wybranych orzeczeń TSUE i godziły w podstawowe zasady stosowania prawa Unii Europejskiej. Nic dziwnego, że spotkały się z reakcją strażniczki traktatów” – tłumaczy dr Marcin Szwed, prawnik HFPC.

Obok tego Komisja kwestionuje sposób ukształtowania składów Trybunału wskazując na nieprawidłowości w powołaniu części osób zasiadających w jego składzie. W tym kontekście Komisja wskazuje na wątpliwości dotyczącego tego czy Trybunał Konstytucyjny spełnia wymagania organu niezależnego i bezstronnego. Podobne zastrzeżenia kreuje w kontekście sposobu powołania prezesa i wiceprezesa TK. „Wątpliwości dotyczące składu Trybunału są powszechnie znane. Dotychczas stały się podstawą wyroku ETPC w sprawie Xero Flor. Decyzja Komisji to ważny krok w kierunku przywrócenia niezależności i bezstronności Trybunału Konstytucyjnego. Pytanie jednak, czy nie jest już na to za późno” – wskazuje adw. Marcin Wolny, prawnik HFPC.

O wątpliwościach HFPC dotyczących niezależności i bezstronności Trybunału Konstytucyjnego przeczytasz więcej w raporcie „Narzędzie w rękach władzy. Funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego w latach 2016-2021”.