Szkolenie „Równe traktowanie osób z niepełnosprawnościami – unijne mechanizmy ochrony praw podstawowych” 

25.10.2021
Równe traktowanie
Szkolenie „Równe traktowanie osób z niepełnosprawnościami – unijne mechanizmy ochrony praw podstawowych”
Helsińska Fundacja Praw Człowieka zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniu „Równe traktowanie osób z niepełnosprawnościami – unijne mechanizmy ochrony praw podstawowych”. Szkolenie jest realizowane na zlecenie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Do udziału zapraszamy prawników (sędziów, adwokatów i adwokatki, radców prawnych i radczynie prawne, prokuratorów i prokuratorki, a także aplikantów).

Tematyka szkolenia:

  • Unijne, międzynarodowe i krajowe standardy ochrony praw podstawowych, w tym praw osób z niepełnosprawnościami.
  • Ochrona przed dyskryminacją ze względu na niepełnosprawność w miejscu pracy i pozostałych obszarach (perspektywa prawa UE i krajowego).
  • Szczególne potrzeby osób z niepełnosprawnościami w trakcie czynności procesowych.
  • Prawa osób z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną (w tym w kontekście spraw o ubezwłasnowolnienie i umieszczanie z placówkach).
  • Pytania prejudycjalne do TSUE jako mechanizm ochrony praw podstawowych i zasady równego traktowania.

Szkolenie zostanie przeprowadzane z wykorzystaniem aktywnych metod, zakładających dyskusję z uczestnikami, dzielenie się doświadczeniami, pracę nad casusami.

Terminy szkolenia:

Część I –  9.11.2021 r., godz. 16.00-20.00 (spotkanie on-line)

Część II – 16.11.2021 r., godz. 16.00-20.00 (spotkanie on-line)

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Zapisy na szkolenie