Sprawozdanie z działań antyrepresyjnych realizowanych od początku trwania kryzysu humanitarnego na granicy polsko-białoruskiej 

31.01.2023
Migracje
Sprawozdanie z działań antyrepresyjnych realizowanych od początku trwania kryzysu humanitarnego na granicy polsko-białoruskiej

Przedstawiamy sprawozdanie z działań antyrepresyjnych Grupy Granica, realizowanych przez Kolektyw Szpila i Helsińską Fundację Praw Człowieka od początku trwania kryzysu humanitarnego (jesień 2021) do końca grudnia 2022.

Raport przedstawia formy represji wobec osób niosących pomoc humanitarną na granicy polsko-białoruskiej w 2021 i 2022 roku. Wśród nich znajdują się wielogodzinne przetrzymywanie w lesie w atmosferze zastraszana i braku informacji, agresja werbalna oraz przemoc fizyczna. Od początku roku 2022 zaobserwowano też wzmożoną tendencję do stawiania aktywist.k.om niosącym pomoc humanitarną poważniejszych zarzutów z kodeksu karnego, a także wzrastającą agresję i nadużywanie środków przymusu bezpośredniego przez polskich mundurowych. Autorzy i autorki raportu zaznaczają też, że nie jest wykluczone, że aktywistki i aktywiści będą musieli się zmierzyć z falą kolejnych represji.

Raport wskazuje też, że rozstrzygnięcia sądów w mijającym roku pokazały, że głównym celem represji ze strony służb mundurowych wobec osób niosących pomoc humanitarną na polsko-białoruskim pograniczu jest wywołanie tzw. efektu  mrożącego, zmierzającego  do  zastraszenia, czy zniechęcenia. W zdecydowanej większości spraw sądy umarzają postępowania, wydają wyroki uniewinniające i nie uwzględniają wniosków o areszt tymczasowy, jednocześnie wskazując w treści postanowień, iż konieczność niesienia pomocy osobom jej potrzebującym nie powinna podlegać żadnej wątpliwości.