Sąd nad sądem. Zmiany wokół Sądu Najwyższego w latach 2017–2021 

Sąd nad sądem. Zmiany wokół Sądu Najwyższego w latach 2017–2021
Przyjęta w grudniu 2017 r. ustawa o Sądzie Najwyższym, wedle zapewnień polityków, stanowić miała nową jakość w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości.

Ustawa próbowała zmusić część sędziów Sądu Najwyższego do przejścia w stan spoczynku, powołała dwie nowe Izby Sądu Najwyższego, w tym Izbę Dyscyplinarną, a także wprowadziła nieznaną wcześniej polskiemu prawu instytucję skargi nadzwyczajnej.

W ciągu czterech lat ustawa była nowelizowana 11 razy, a w związku z jej przepisami Komisja Europejska wszczęła trzy postępowania dotyczące naruszenia prawa Unii Europejskiej.

W przeddzień czwartej rocznicy uchwalenia nowej ustawy o Sądzie Najwyższym, 7 grudnia 2021 r., zapraszamy na konferencję online poświęconą ocenie jej rezultatów. W ramach trzech paneli dyskusyjnych zastanowimy się nad:

  • skutkami, jakie dla Sądu Najwyższego oraz polskiego systemu wymiaru sprawiedliwości przyniosła nowa ustawa o Sądzie Najwyższym;
  •  statusem osób powołanych do Sądu Najwyższego przez nową Krajową   Radę Sądownictwa;
  •  instytucją skargi nadzwyczajnej.

Do udziału w dyskusji zapraszamy sędziów, adwokatów, prokuratorów, przedstawicieli środowiska naukowego oraz organizacji pozarządowych.

PROGRAM

16.00-16.05 OTWARCIE KONFERENCJI

16.05–16.20 UWAGI WPROWADZAJĄCE

prof. Małgorzata Gersdorf, była Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego, sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku

16.20-17.30 4 LATA OBOWIĄZYWANIA NOWEJ USTAWY O SĄDZIE NAJWYŻSZYM. OCENA ZMIAN

SSN prof. dr hab. Krzysztof Rączka
adw. dr Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska
prok. Aleksandra Antoniak-Drożdż
dr hab. Piotr Bogdanowicz

Prowadzenie: red. Patryk Słowik, wp.pl

17.45-18.45 KONTROWERSJE WOKÓŁ STATUSU SĘDZIÓW SĄDU NAJWYŻSZEGO SSN

prof. dr hab. Włodzimierz Wróbel
dr Marcin Szwed
SSO Waldemar Żurek
dr hab. prof. UWr Agnieszka Frąckowiak-Adamska

Prowadzenie: red. Wojciech Tumidalski, Rzeczpospolita

19.00-20.00 SKARGA NADZWYCZAJNA – SUKCES CZY PORAŻKA?

Stanisław Trociuk, zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich
dr Barbara Grabowska-Moroz
adw. dr Łukasz Chojniak

Prowadzenie: red. Jolanta Ojczyk, prawo.pl

Konferencji towarzyszy także premiera raportu Sąd nad sądem podsumowującego cztery lata funkcjonowania Sądu Najwyższego po zmianie ustawy o SN, który można przeczytać tutaj.

Zapis konferencji dostępny jest na Facebooku Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.