ETPC zakomunikował sprawę push-backu Afgańczyków na granicy polsko-białoruskiej 

15.07.2022
ETPC zakomunikował sprawę push-backu Afgańczyków na granicy polsko-białoruskiej
Zapora na granicy polsko-białoruskiej, zdjęcie Robert Łukaszewicz

Sprawa dotyczy dwojga obywateli Afganistanu, klientów Fundacji, którzy w październiku 2021 r. przybyli do Białorusi, a następnie podjęli kilkanaście prób ubiegania się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce po przekroczeniach granicy z Polską.

Skarżący wskazali, że funkcjonariusze Straży Granicznej ignorowali wyrażane przez nich deklaracje chęci ubiegania się o udzielenie ochrony międzynarodowej i odsyłali ich z powrotem do Białorusi.


Z kolei funkcjonariusze białoruscy zmuszali ich do ponownego przedostania się do Polski. Z tego powodu skarżący musieli krążyć w lesie bez odpowiedniego wyżywienia, wody i schronienia przy złej pogodzie.

Dnia 15 listopada 2021 Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał zarządzenie tymczasowe (tzw. interim measure), w którym nakazał polskim władzom nie odsyłanie skarżących do Białorusi. Dopiero wtedy skarżącym umożliwiono złożenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce.

W komunikacji Trybunał zadał stronom pytanie, czy sytuacja w jakiej znaleźli się skarżący – gdy byli zmuszeni do błądzenia po lesie w strefie przygranicznej w złych warunkach – nie stanowiła naruszenia przepisów Konwencji dotyczących prawa do życia i zakazu tortur. Poza tym Trybunał zadał pytania dotyczące możliwości naruszenia zakazu tortur w wyniku odesłania skarżących do Białorusi, braku przeprowadzenia przez polskie władze analizy konsekwencji zawrócenia skarżących oraz możliwości zakwestionowania przez skarżących faktu odesłania ich, w sytuacji, gdy doszło do tego bez żadnej decyzji.

Jest to jedna z pierwszych zakomunikowanych przez Trybunał spraw dotyczących kryzysu humanitarnego na granicy polsko-białoruskiej trwającego od sierpnia 2021 r. W związku z tą sytuacją do Trybunału skierowane zostało kilkanaście skarg, które oczekują na rozstrzygnięcie.

Sprawa F.A. i S.H. p. Polsce, nr 54862/21, komunikacja znajduje się tutaj

Projekt „Działania interwencyjne w sprawach uchodźców i migrantów na granicy polsko-białoruskiej” finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.