Sędzia czy nie-sędzia? Ustawowe uregulowanie statusu osób powołanych przez tzw. nową KRS – opracowanie HFPC 

Fundusze norweskie Aktywni Obywatele
Sędzia czy nie-sędzia? Ustawowe uregulowanie statusu osób powołanych przez tzw. nową KRS – opracowanie HFPC

Przedstawiamy opracowanie ekspertów Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka dotyczące statusu osób powołanych na stanowiska sędziowskie po 17.01.2018 r., czyli najbardziej chyba kontrowersyjnej kwestii w procesie przywracania w Polsce praworządności.

Opracowanie zostało przygotowane przez HFPC dla uczestników seminarium Status sędziów wadliwie powołanych w latach 2018-2024, zorganizowanego wspólnie przez Ministerstwo Sprawiedliwości, International IDEA i HFPC, w dniu 21 marca 2024 r. Do udostępnianego teraz publicznie tekstu dodane zostało tylko jedno zdanie, poświęcone opinii Komisji Weneckiej nr 1181/2024 z dnia 8 maja 2024 r.

PRZECZYTAJ RAPORT

Opracowanie zostało przygotowane w ramach działań Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka finansowanych z Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy.