Organizacje pozarządowe przygotowały materiały informacyjne dla Komitetu przeciwko Torturom ONZ 

03.07.2017
Wolność od tortur
Organizacje pozarządowe przygotowały materiały informacyjne dla Komitetu przeciwko Torturom ONZ

Dokument ma na celu dostarczenie informacji Komitetowi przeciwko Torturom, które pomogą w przygotowaniu listy zagadnień (list of issues) dla rządu Tadżykistanu przed okresową kontrolą wypełniania zobowiązań wynikających z Konwencji przeciwko torturom ONZ.

Przeprowadzenie procedury jest zaplanowane na przełom listopada i grudnia 2017 r. Dokument zawiera rozdziały tematyczne, a każdy z nich jest zakończony proponowanymi pytaniami, które Komitet mógłby zawrzeć w swojej liście zagadnień przedstawionej władzom Tadżykistanu.

Opracowanie zostało przygotowane przez Koalicję Organizacji Pozarządowych przeciwko Torturom w Tadżykistanie, Helsińską Fundację Praw Człowieka i Międzynarodową Współpracę dla Praw Człowieka (Belgia). Zostało ono przygotowane na podstawie bieżącego monitoringu, dokumentacji i analiz kluczowych postępów i spraw związanych z zasadami zawartymi w Konwencji przeciwko torturom i innemu okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu lub karaniu.