Opinia HFPC w sprawie odwołania od decyzji Prezydenta Warszawy zakazującej organizacji manifestacji pod hasłem „Ani jednej bomby więcej – wolna Palestyna” 

15.11.2023
Wolność zgromadzeń
Opinia HFPC w sprawie odwołania od decyzji Prezydenta Warszawy zakazującej organizacji manifestacji pod hasłem „Ani jednej bomby więcej – wolna Palestyna”

15 listopada 2023 r. Helsińska Fundacja Praw Człowieka złożyła do Sądu Okręgowego w Warszawie opinię przyjaciela sądu w sprawie odwołania od decyzji Prezydenta Warszawy zakazującej organizacji manifestacji pod hasłem „Ani jednej bomby więcej – wolna Palestyna”. W swojej opinii Fundacja odniosła się do zagadnień związanych z poszanowaniem wolności zgromadzeń w świetle międzynarodowych standardów praw człowieka.

Odwołanie od decyzji Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 listopada 2023 r. zakazującej organizacji zgromadzenia pod hasłem „Ani jednej bomby więcej – wolna Palestyna”, które zgodnie ze zgłoszeniem miało na celu „wyrażenie protestu wobec bombardowań Strefy Gazy i izraelskiej polityki okupacyjnej”, złożył Kolektyw Szpila.

W przekazanej do sądu opinii Fundacja podkreśliła, że wolność zgromadzeń ma kluczowe znaczenie dla społeczeństwa demokratycznego, opartego na pluralizmie i poszanowaniu wolności słowa. Dotyczy to również poglądów o charakterze kontrowersyjnym i budzącym sprzeciw części społeczeństwa. Zakaz organizowania zgromadzenia publicznego może być wyłącznie środkiem o charakterze ultima ratio (środkiem ostatecznym), a władze publiczne muszą zachować szczególną ostrożność przy jego stosowaniu.

W świetle standardów międzynarodowych, w tym orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, poglądy głoszone na zgromadzeniach publicznych mogą budzić skrajne emocje i powodować pewne zagrożenie dla porządku, związane np. z możliwością organizacji kontrdemonstracji. Ryzyko związane z kontrowersyjnymi poglądami głoszonymi podczas demonstracji powinno prowadzić do wzmożenia wysiłków władz publicznych (przede wszystkim Policji) na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i adekwatnej, proporcjonalnej reakcji w razie wystąpienia aktów przemocy.


AKTUALIZACJA: Sąd uchylił decyzję Prezydenta Warszawy, zgromadzenie może się odbyć.