AKTUALIZACJA: Ministerstwo Kultury nie chce udostępnić ekspertyz dotyczących zasadności jego działań wobec mediów publicznych 

01.02.2024
Wolność słowa
AKTUALIZACJA: Ministerstwo Kultury nie chce udostępnić ekspertyz dotyczących zasadności jego działań wobec mediów publicznych
Zdjęcie: Grand Warszawski

AKTUALIZACJA: Komunikat Telewizji Polskiej S.A. w likwidacji odnośnie ekspertyz prawnych na temat procesu zmian we władzach Spółki oraz otwarcia postępowania likwidacyjnego opublikowany 2 lutego 2024 r. (strona zewnętrzna)


Podczas konferencji prasowej 27 grudnia 2023 r. poświęconej m.in. sytuacji w mediach publicznych, Prezes Rady Ministrów Donald Tusk zadeklarował: „Dysponujemy opiniami najwybitniejszych prawników, którzy nie mają żadnych wątpliwości, że działania ministra Sienkiewicza (HFPC: dotyczące zmian w mediach publicznych) są zgodne z prawem i interesem publicznym”.

Sieć Obywatelska Watchdog Polska  zwróciła się do  Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z wnioskiem o udostępnienie opinii, na które powoływał się Premier. Kancelaria odpowiedziała, że nie dysponuje takimi opiniami – zauważyła przy tym, że wniosek dotyczy spraw leżących we właściwości Ministerstwa Kultury i zasugerowała, by zapytać bezpośrednio ten resort.

Podążając za sugestią Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zwróciliśmy się z wnioskiem o udostępnienie opinii bezpośrednio do Ministerstwa Kultury.

Resort nie udostępnił nam jednak opinii, o które wnioskowaliśmy. W odpowiedzi organ przesłał nam stanowisko Prokuratorii Generalnej na inny temat (skutków postanowienia zabezpieczającego TK z 14 grudnia 2023 r.). Dodatkowo organ wyjaśnił nam, że „decyzja o odwołaniu i powołaniu nowych władz mediów publicznych została podjęta na Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy, gdzie Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego działał jako reprezentant właściciela spółek […], zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym”, a także wskazał, że „Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wykonuje prawa z akcji należących do Skarbu Państwa”. Ponadto resort w odpowiedzi przywołał uchwałę Sejmu z dnia 19 grudnia 2023 r. dotyczącą mediów publicznych oraz PAP.

W międzyczasie rząd wciąż deklaruje, że dysponuje opiniami, o które wnioskowaliśmy –22 stycznia 2024 r. Minister Sienkiewicz w TOK.Fm wspominał, że “ma bardzo silne ekspertyzy, które mówią, że to był krok zasadny” (odnosząc się do odwołania przez Ministra władz mediów publicznych 19 grudnia 2023 r.)

Opinia publiczna ma prawo poznać ekspertyzy, na które powołuje się rząd. Gwarantuje to konstytucyjna zasada jawności działania organów władzy publicznej. Przejrzystość działania władz ma tym bardziej istotne znaczenie w sytuacji, gdy działania te budzą tak silne kontrowersje. Przypomnijmy, że sposób rozpoczęcia zmian w mediach publicznych budzi naszym zdaniem poważne wątpliwości prawne. Zbliżone zastrzeżenia wyraził m.in. Międzynarodowy Instytut Prasy, nazywając działania Ministra Kultury „niebezpiecznym precedensem, który będzie mógł wykorzystać każdy kolejny rząd”. 

Kontynuując starania o uzyskanie  ekspertyz, na które powoływali się przedstawiciele rządu złożymy skargę na bezczynność organu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Chcemy, by opinia publiczna mogła je poznać.