Likwidacja „Memoriału” – oświadczenie HFPC 

Helsińska Fundacja Praw Człowieka wyraża swoje oburzenie wobec nielegalnych, politycznie motywowanych orzeczeń sądowych z 27, 28 oraz 29 grudnia 2021 r. wydanych wobec rosyjskich organizacji Międzynarodowy Memoriał oraz Centrum Praw Człowieka Memoriał

W wyrokach sądy orzekły o karze 15 lat pozbawienia wolności dla historyka Jurija Dmitrijeva, przewodniczącego Memoriału w Karelii, a także likwidacji Międzynarodowego Memoriału oraz Centrum Praw Człowieka Memoriał. Organizacje te są powszechnie cenione za swoją działalność na rzecz obrony prawdy historycznej, praw człowieka, ujawniania represji i zachowania pamięci o ich ofiarach.

Obie organizacje były wpisane do rejestru „agentów zagranicznych” ustawą, na którą skargi są rozpatrywane przez Europejski Trybunał Praw Człowieka i która przez społeczność międzynarodową jest określana jako bezprawna, dyskryminująca i naruszająca standardy praw człowieka. Rzekome nieprzestrzeganie wymogów zawartych w tej ustawie stało się formalną podstawą do likwidacji obu organizacji. Podczas rozpraw sądowych przedstawiciele władzy wprost jednak wskazywali na polityczny kontekst sprawy, mówiąc o tym, że Memoriał „spekulując na temat represji politycznych, kreuje kłamliwy obraz Związku Radzieckiego jako państwa terroru”.

Wyrażamy solidarność z naszymi kolegami i koleżankami, podziwiamy ich profesjonalizm, konsekwencję oraz determinację w obronie wartości praw człowieka. Memoriał to ludzie, pamięć i prawda historyczna. Memoriał to głos ofiar represji politycznych, którego nikt nie ma prawa ich pozbawić. Memoriał to sumienie, którego nikt nie może zagłuszyć.