Rozmowy z kandydatami na urząd sędziego ETPC – pierwsza runda trzeci raz 

Rozmowy z kandydatami na urząd sędziego ETPC – pierwsza runda trzeci raz
  • Po raz kolejny ruszają rozmowy kwalifikacyjne z osobami startującymi w konkursie na urząd sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Procedura jest już powtórzona po raz drugi – wcześniejsze wybory nie spełniały standardów ETPC.
  • Helsińska Fundacja Praw Człowieka w najnowszym raporcie podsumowała monitoring dotychczasowych postępowań w Polsce dotyczących wyboru kandydatów na urząd sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i na urząd sędziego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Po dwukrotnym odrzuceniu listy polskich kandydatów po raz kolejny trwa krajowy konkurs na urząd sędziego ETPC. Od 7 do 8 czerwca zostaną przesłuchani potencjalni kandydaci.

Trzeci raz, wciąż z zastrzeżeniami

Helsińska Fundacja Praw Człowieka rozpoczęła monitoring procedury wyłaniania kandydatów na ten urząd już ponad dwa lata temu. Niestety, pomimo licznych interwencji, wystąpień i apeli podejmowanych w jego toku, postępowanie to wciąż budzi poważne zastrzeżenia Fundacji. W ocenie HFPC jego niekompatybilność z wymogami wypracowanymi przez Zgromadzenie Parlamentarne i Komitet Ministrów Rady Europy może skutkować kolejnymi odrzuceniami list przedkładanych przez polski rząd.

Czytaj więcej: Wybory sędziego ETPC z Polski: kolejna lista odrzucona. Konieczny trzeci konkurs

W tle wybory sędziego TSUE

Aktualnie trwa także proces wyboru sędziego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z ramienia Polski. W tym przypadku również HFPC ma poważne zastrzeżenia względem trybu wyłaniania kandydata. Komitet 255, zajmujący się opiniowaniem kandydatur przedstawionych przez rządy państw członkowskich UE, negatywnie zaopiniował kandydaturę Rafała Wojciechowskiego na ten urząd. Mimo to, zgodnie z informacjami udzielonymi Fundacji, nie są aktualnie prowadzone żadne działania mające na celu przedstawienie przez polski rząd innego kandydata.

Prawa człowieka w rękach trybunałów

Zarówno strasburski jak i luksemburski trybunał mają fundamentalne znaczenie dla sprawnego funkcjonowania europejskiego systemu ochrony praw człowieka. Ich efektywne działanie leży więc w interesie każdego obywatela. Fakt ten stał się szczególnie odczuwalny w związku z kryzysem praworządności w Polsce. Natomiast państwa (strony Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz członkowie UE) wymiernie wpływają na wspomnianą sprawność, wyłaniając osoby, które następnie orzekają w tych instytucjach.

Mając to na uwadze, Helsińska Fundacja Praw Człowieka podjęła się monitoringu obu postępowań, którego kontynuowanie było możliwe dzięki środkom z Funduszu Obywatelskiego im. H. Wujca. Owocem tych prac jest raport  z podsumowaniem dotychczasowego procesu wyborów i uproszczony opis obu procedur. HFPC przedstawiła także wnioski z prowadzonego monitoringu i proponuje rekomendacje.

Inicjatywę wspiera Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca.