HFPC interweniuje w sprawie działań Policji w Głogowie 

13.04.2021
Służby mundurowe
HFPC interweniuje w sprawie działań Policji w Głogowie
W mediach opublikowane zostało nagranie przedstawiające zatrzymanie osoby biorącej udział w proteście. Przedstawione na nim działanie funkcjonariusza Policji wygląda na nieproporcjonalne do zachowania zatrzymywanej osoby.

W piśmie do Komendanta Wojewódzkiego Policji HFPC zwróciła uwagę na konieczność podejmowania jedynie koniecznych i najmniej dolegliwych środków przymusu bezpośredniego wobec osób zatrzymywanych.

Jak wynika z opublikowanego w mediach nagrania, 11 kwietnia 2021 r. w Głogowie odbywał się protest, w którym udział wzięło ok. 100 osób. Zgromadzenie dotyczyło obostrzeń nałożonych przez rząd w związku z pandemią Covid-19. Nagranie zatrzymania jednej z nich zostało opublikowane w mediach. Widać na nim policjanta, który uderza służbową pałką jedną z oddalających się osób, a następnie chwyta za szyję, przewraca na ziemię i wykręca rękę.

W związku z zaistniałą sytuacją Helsińska Fundacja Praw Człowieka zwróciła się do Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu z prośbą o odniesienie się do widocznej na nagraniu sytuacji.

W piśmie Fundacja podkreśliła, że każdorazowe użycie środków przymusu bezpośredniego – takich jak siła fizyczna czy pałka służbowa – musi być niezbędne do osiągnięcia celów tego użycia, proporcjonalne do stopnia zagrożenia i w sposób wyrządzający możliwie najmniejszą szkodę. W przypadku, gdy użycie wskazanych środków nie będzie zgodne ze wskazanymi zasadami, nie będzie ono miało charakteru legalnego.

Co więcej, stosowanie środków przymusu bezpośredniego w sposób nieproporcjonalny stanowić może naruszenie art. 3 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, stanowiącego o zakazie tortur, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania. Ustanowiony tym przepisem zakaz ma charakter absolutny i nie dopuszcza jakichkolwiek wyjątków, a jego obowiązywanie nie jest zależne od postępowania osoby nim dotkniętej.

Z art. 3 EKPC wynika nie tylko sam zakaz podejmowania działań naruszających zakaz maltretowania, ale i nakaz podjęcia przez państwo określonych działań proceduralnych – państwo ma obowiązek wszechstronnego wyjaśnienia każdej sprawy, w której potencjalnie mogło dojść do naruszenia zakazu tortur, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, a w przypadku ustalenia sprawców – odpowiedniego ich ukarania. Niewyjaśnienie każdego takiego przypadku może samo w sobie stanowić naruszenie art. 3 EKPC.

Interwencja powstała w ramach projektu Covid 19 – Criminal Justice Campaign koordynowanego przez międzynarodową organizację Fair Trial International.