Działania Grupy Granica od lipca do października 2022 - podsumowanie i wyzwania 

27.10.2022
Migracje
Działania Grupy Granica od lipca do października 2022 - podsumowanie i wyzwania

Mur i częściowe zniesienie strefy nie wpłynęły na zmniejszenie skali kryzysu humanitarnego.

Wzdłuż granicy Polski z Białorusią nadal dochodzi do wielu naruszeń i łamania praw człowieka przez służby mundurowe obu państw. Jeżeli sytuacja nie ulegnie zmianie, również tej zimy spodziewamy się kolejnych przypadków śmiertelnych.

Od sierpnia 2021 udzieliliśmy pomocy humanitarnej około 13 000 osób; a wiele z nich to kobiety i dzieci.

Od 1 lipca do 10 października:

  • otrzymaliśmy prośby o pomoc humanitarną od 1642 osób, wśród nich 68 dzieci;
  • udało nam się pomóc 1172 osobom, w tym 56 dzieciom;
  • 1119 osobom udzieliliśmy pomocy humanitarnej, 55 prawnej, a 199 specjalistycznej pomocy medycznej (przy czym większości interwencji towarzyszy podstawowa pomoc medyczna);
  • udokumentowaliśmy też 254 nielegalne wywózki;
  • zarejestrowaliśmy zaginięcie 22 osób.

Od początku kryzysu humanitarnego potwierdzonych zostało przynajmniej 27 ofiar śmiertelnych. Być może nigdy nie dowiemy się ile dokładnie osób zginęło na granicy.

W ciągu roku pojawiły się także kolejne orzeczenia potwierdzające bezprawne i niehumanitarne działania polskich służb. Jeden z ważniejszych wyroków w ostatnich miesiącach zapadł w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku, który uznał, że wypchnięcie do Białorusi irackiej rodziny z dziećmi przez polską Straż Graniczną było nielegalne!

Więcej informacji oraz nasze postulaty w aktualnym briefie Grupy Granica. Zachęcamy do zapoznania się z całością raportu poniżej: