Apel NGO-sów do prezydenta Kirgistanu w sprawie Azimżana Askarowa 

Apel NGO-sów do prezydenta Kirgistanu w sprawie Azimżana Askarowa
Europejskie organizacje pozarządowe działające na rzecz praw człowieka zwróciły się do prezydenta Kirgistanu, Sooronbaja Dżeenbekowa, z prośbą o uwolnienie Azimżana Askarowa w związku pandemią koronawirusa.

Państwa mają obowiązek zapewnić opiekę medyczną wszystkim osobom znajdującym się pod ich opieką, co najmniej równoważną opiece dostępnej dla ogółu społeczeństwa i nie mogą odmawiać ani ograniczać równego dostępu zatrzymanych do profilaktycznej, leczniczej lub paliatywnej opieki zdrowotnej.

Rządy powinny również rozważyć zmniejszenie liczby więźniów, w tym rozważenie, czy obecna sytuacja kwalifikuje więźniów do zwolnienia warunkowego, wcześniejszego lub innych alternatywnych środków niepolegających na pozbawieniu wolności. W stosunku do osób o wysokim ryzyku wystąpienia poważnych skutków wirusowych, takich jak osoby starsze i osoby ze schorzeniami, należy również rozważyć czy administracja więzienia jest w stanie zagwarantować należną im opiekę medyczną.

W tym kontekście, organizacje pozarządowe zwracają uwagę władz Kirgistanu na sprawę Azimżana Askarowa, obrońcy praw człowieka, który prawie od 10 lat przebywa w więzieniu. Należy on do grupy ryzyka ze względu na wiek – ma teraz 68 lat, a stan jego zdrowia znacznie się pogorszył podczas pobytu w więzieniu – ma problemy z sercem i układem oddechowym.

W związku z tym organizacje pozarządowe apelują do prezydenta Kirgistanu o natychmiastowe zwolnienia Azimżana Askarowa oraz podjęcia niezbędnych działań w celu ochrony jego zdrowia, zapewnienia dostępu do odpowiedniej higieny, badań przesiewowych i pomocy medycznej.