Wokół praw dziecka. Część I 

Wokół praw dziecka. Część I
Kategoria publikacji:
Raport
Data publikacji:
1993
Autor / autorzy:
Elżbieta Czyż, Jolanta Szymańczak, Maria Holzer, Maria Nowicka, Beata Czarnecka-Dzialuk, Dobrochna Wójcik

Prawa dziecka w rodzinie a schematy postępowania, obyczaje i normy moralne

Mówienie o prawach dziecka, a zwłaszcza o prawach dziecka w rodzinie, nie jest zadaniem łatwym. Chociażby z tego względu, że panujący w naszym społeczeństwie stereotyp myślowy problematykę praw dzieci postrzega w kategoriach zamachu na autorytet dorosłych, zwłaszcza jeśli przy tej okazji nie mówi się o obowiązkach dzieci. Nie dla wszystkich bowiem jest oczywiste, iż prawa dzieci są zagadnieniem odrębnym i niezależnym od kwestii nakładanych na nie obowiązków.