Wciąż za kratami. Raport z monitoringu strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców 

Wciąż za kratami. Raport z monitoringu strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców
Kategoria publikacji:
Raport
Data publikacji:
2014
Autor / autorzy:
Jacek Białas, Dawid Cegiełka, Adam Chmura, Marta Górczyńska, Ewa Ostaszewska-Żuk, Karolina Rusiłowicz, Katarzyna Słubik, Anna Trylińska, Daniel Witko

Wciąż za kratami. Raport z monitoringu strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców

Niniejszy raport stanowi wynik monitoringu przeprowadzonego w styczniu i lutym 2014 r. przez dwie organizacje pozarządowe: Helsińską Fundację Praw Człowieka i Stowarzyszenie Interwencji Prawnej we wszystkich strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców w Polsce. Był on prowadzony równolegle z kontrolą Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Komendy Głównej Straży Granicznej. Monitoring odbył się ponad rok po podobnej kontroli, przeprowadzonej pod koniec 2012 r. Była ona wynikiem protestów, które miały miejsce w czterech z sześciu funkcjonujących w Polsce strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców. Efektem monitoringu z 2012 r. był opublikowany przez HFPC i SIP w językach polskim i angielskim raport pt. „Migracja to nie zbrodnia”.