Ustawa o obniżeniu świadczeń funkcjonariuszom służb mundurowych. Ocena skutków regulacji ex post 

Ustawa o obniżeniu świadczeń funkcjonariuszom służb mundurowych. Ocena skutków regulacji ex post
Kategoria publikacji:
Raport
Data publikacji:
2021
Autor / autorzy:
Marcin Szwed

W oczekiwaniu na sprawiedliwość. Cztery lata ustawy obniżającej emerytury funkcjonariuszom służb mundurowych

Jak wynika z niniejszego raportu, wejście w życie ustawy o obniżeniu świadczeń emerytalnych i rentowych osobom uznanym za pełniące służbę na rzecz totalitarnego państwa doprowadziło do naruszeń praw człowieka wobec tysięcy z nich. Naruszenia te dotyczyły nie tylko prawa do zabezpieczenia społecznego czy prawa do równego traktowania, ale i prawa do sądu.