Republika Strachu. Prawa człowieka we współczesnej Czeczenii 

Republika Strachu. Prawa człowieka we współczesnej Czeczenii
Kategoria publikacji:
Raport
Data publikacji:
2019
Autor / autorzy:
Marta Szczepanik

Republika Strachu. Przypadki naruszeń praw człowieka we współczesnej Czeczenii

Niniejszy raport omawia wybrane problemy związane z przestrzeganiem praw człowieka w rosyjskiej Republice Czeczeńskiej, ze szczególnym uwzględnieniem lat 2016–2018. Należy do szczególnego rodzaju opracowań – dotyczących sytuacji w krajach pochodzenia osób ubiegających się o ochronę międzynarodową. Z tego względu wydarzenia o charakterze ściśle politycznym, w tym historyczne, nie są głównym przedmiotem zainteresowania, a jedynie tłem dla zobrazowania udokumentowanych, wybranych przypadków naruszeń praw człowieka oraz stosunku do nich czeczeńskich władz lokalnych i federalnych.