Rasizm w Polsce 

Rasizm w Polsce
Kategoria publikacji:
Raport
Data publikacji:
2010
Autor / autorzy:
Agnieszka Mikulska

Wyzwiska, zastraszanie, agresja fizyczna. Raport z badań wśród osób, które doświadczyły przemocy ze względu na swoje pochodzenie etniczne, rasowe lub narodowe

Najczęściej spotykane przejawy rasizmu w Polsce to publiczne znieważanie i wyzywanie ze względu na pochodzenie. Doświadczyły tego prawie wszystkie osoby biorące udział w badaniach, których podsumowaniem jest niniejszy raport. Czternaście z nich zostało zaatakowanych fizycznie, z czego przynajmniej siedem było hospitalizowanych lub korzystało z pomocy/konsultacji lekarskiej. Trzy respondentki wypowiadały się na temat dzieci, które były ofiarami agresji fizycznej w szkołach. Dziewięć osób przytaczało przypadki naruszenia nietykalności cielesnej, dwie doświadczyły zastraszania. Rozmówcy mówili też o innych formach poniżania lub okazywania wrogości, demonstrowanych za pomocą gestów i słów, a także o prowokowaniu bójek.