Rasizm i dyskryminacja w zatrudnieniu w Europie w latach 2013-2017 

Rasizm i dyskryminacja w zatrudnieniu w Europie w latach 2013-2017
Kategoria publikacji:
Raport
Data publikacji:
2017
Autor / autorzy:
opracowanie zbiorowe

Europejskie rynki pracy wobec cudzoziemców – rasizm i dyskryminacja wciąż mają się dobrze

Jak wynika z niniejszego raportu, pomimo przepisów antydyskryminacyjnych, mniejszości etniczne i religijne oraz imigranci nadal doświadczają dyskryminacji rasowej, gdy szukają pracy w krajach europejskich.

Walka o fizyczne bezpieczeństwo i ochronę dla mniejszości idzie w parze z walką o integrację i stabilność. Rasizm strukturalny prowadzi do nierównych wyników osiąganych przez mniejszości na rynku pracy, co ma bezpośredni wpływ na ich życie, przetrwanie i pełne uczestnictwo w społeczeństwie.