Raport alternatywny wobec sprawozdania polskiego rządu z wykonania Konwencji w sprawie zakazu tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania 

Raport alternatywny wobec sprawozdania polskiego rządu z wykonania Konwencji w sprawie zakazu tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania
Kategoria publikacji:
Raport
Data publikacji:
2013
Autor / autorzy:
opracowanie zbiorowe

Nadużywanie tymczasowego aresztowania w Polsce – raport alternatywny wobec sprawozdania rządu

Raport stanowi podsumowanie obserwacji HFPC dotyczących praktyki tymczasowego aresztowania w Polsce. Rząd Polski zauważył, że w okresie sprawozdawczym zaobserwowano tendencję spadkową w zakresie liczby wyroków ETPC dotyczących tymczasowego aresztowania. Należy jednak zastrzec, że w niektórych przypadkach czas potrzebny ETPC na rozpatrzenie i wydanie orzeczenia w danej sprawie wykraczał poza ten okres.

W konsekwencji wyrok ETPC wydany w okresie sprawozdawczym może dotyczyć sprawy rozpoczętej w poprzednim okresie, co wynika z procedury rozpoznawania spraw przed Trybunałem w Strasburgu. Nie wydaje się więc zasadne przedstawienie jednoznacznego wniosku, że liczba spraw dotyczących nadużywania tymczasowego aresztowania spadła.

Raport jest dostępny wyłącznie w języku angielskim.